Kullanıcı Sözleşmesi

KOLAY İLAN KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. KOLAY İLAN KİMDİR

 Kolay İlan E-Ticaret Hizmetleri Limited Şirketi kısaca Kolay İlan.

Kolay ilan, ticari ya da bireysel profilinizle pek çok farklı kategoride kolayca ilan vermenize olanak sağlayan taze ve dinamik bir e- ticaret platformudur.

Vasıta ve emlak kategorileriyle dahil olduğumuz e- ticaret sektörüne zaman içerisinde yepyeni kategoriler ekleyerek, çeşitli dallarda ürün ve hizmet sağlayan üyelerimize en avantajlı tanıtım desteğini sunmayı hedefliyoruz.

Kolay ilan işbu kullanıcı sözleşmesinin hizmet sağlayıcı tarafıdır.

KULLANICI KİMDİR? NASIL FAYDALANIR?

Kullanıcı işbu sözleşmenin hizmet alan tarafıdır. Kendisi Kolay İlanın kendisine sunmuş olduğu ilan portalından faydalanan, diğer kullanıcıların platformda yayınladığı ilanları inceleyebilen gerçek yada tüzel kişiliktir. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, yazılı her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

HİZMETLERİMİZ

Kolay İlan ile yasal olduğu müddetçe her şeyi alıp satabilir, hizmet pazarlayıp hizmet alabilirsiniz. Kolay ilan bu konuda kullanıcısına yasal çerçevede sınırsız bir alan sunar. Burada görevimiz sunulu ilanları en iyi şekilde kullanıcılara aktarmaktır. Kolay ilan ile ilan vermek ÜCRETSİZDİR. Ancak ilanları ücretli yapma, ücretli ilan özellikleri satma gibi hususlarda Kolay İlan'ın hakkı saklıdır. Bu gibi hususlar kullanıcılara uygulama ve web sayfası içerisinde bildirim olarak iletilecek ve onay alınacaktır. Kullanıcının onay vermemesi halinde yeni bir ilan paylaşabilmesi söz konusu değildir. Kurumsal üyelere verilen ek hizmetler " Kurumsal Üyelere Özel Kullanıcı Sözleşmesi" adlı sözleşmede sunulmuştur.

KULLANIM KOŞULLARI

Kullanıcının TÜRK MEDENİ KANUNU kapsamında reşit olması gerekmektedir. Kullanıcı sözleşme sırasında vermiş olduğu beyanlardan sorumludur. Yalan beyan ile üyelik sözleşmesi kuran kullanıcının bu durumu ortaya çıkar ise sözleşmesi askıya alınır. Bu nedenle kolay ilanın yaşamış olduğu bir zarar söz konusu ise tazmin hakkı saklıdır.

Kolay İlan, herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir.

HAKLAR, ÖDEVLER

Kullanıcı bakımından;

Kullanıcı Kolay İlan'a ait tüm kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kolay İlan'ın Resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcıya ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu nedenle her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcının, "Kullanıcı adı" ve "şifre" güvenliğini sağlaması kendi sorumluluğundadır.


 

"Kullanıcı adı" ve "şifre"sini münhasıran ve münferiden kendisi kullanması, üçüncü kişilerden saklaması gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı kendisinin, diğer kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin sistem üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kolay İlan, kullanıcı tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı işbu sözleşmeyi devredemez, 3. Bir kişiye kullandıramaz. Kullanıcının her eyleminde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Kullanıcı Kolay İlan ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Kolay İlan'a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kolay İlan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili Kolay İlan'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı hesap oluşturma aşamasında sunduğu bilgilerin değişmesi halinde Kolay ilanı bilgilendirmekle mükelleftir.

Kullanıcının Kolay İlan'dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme orantısız yük bindirmesi Sistemin kaynak kodlarına erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, sistemin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, sunuculara erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Kurumsal kullanıcıların işbu sözleşmeye ek " kurumsal kullanıcı sözleşmesi" isimli sözleşmeyi kabul etmeleri gerekmektedir.

 

Kolay İlan bakımından;

 

Kolay ilan işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. Kolay İlan belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını dilediği gibi durdurabilir, değiştirebilir veya son verebilir.


 

Kolay İlan sunmuş olduğu hizmetleri hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Ancak kullanıcıyı memnun etmek amacıyla her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir.

Kolay ilan, kullanıcı tarafından paylaşılan bilgileri, kullanıcı bilgileri de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bu hakkı kullanırken bir bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur.

Kolay İlan, Kullanıcıdan bir değişiklik talep ettiğinde kullanıcı talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.

Gerekli görülen yerlerde Kolay İlan Re'sen de hareket edebilmektedir. Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

Kolay İlan'da sunulan ilanlar diğer tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Aynı zamanda bu ilanlar farklı platformlarda da paylaşılabilir. Bu paylaşımlar sadece referans kolaylığı açısından sağlanmıştır. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. Sistem üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kolay İlan'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kolay İlan mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak kullanıcıya ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler sistemde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Kolay İlan, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kolay İlan, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir.

Kolay İlan aracı değildir. Yer sağlayıcı olarak kullanıcıları ihtiyaçları doğrultusunda birbirleri ile buluşturmaya çalışır. Satış ya da kiralama yapmaz. Bu nedenle hiçbir sorumluluğu yoktur.

Kolay İlan; uygulamasını, sistemini, web sitesini ve bunlara bağlı olarak sözleşmelerini bir başka şahıs ya da şirkete devredebilir.

Kolay ilan, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sistemin kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

Bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili Kolay İlan herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Kullanıcının Kolay İlan'ın sunmuş olduğu hizmetleri kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya iş bu sözleşmede belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden; tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; sistem üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan; voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden; işletim sistemi uyumsuzluklarından; yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın kullanıcının sistemi kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda kullanıcı veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Kolay İlan sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kolay İlan için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kolay İlan'dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Kolay İlan'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

İLAN VERME-YASAKLI İLAN

Kolay İlan kullanıcısı için özgür bir ilan verme platformudur. Elbette bu özgürlük belirli hukuki ve toplumsal sınırlar ile belirlenmiştir. Bu sınırlar aşağıda belirtildiği gibidir.

  • İçeriğinde ilan konusu mal ya da hizmet haricinde bilgi ve belge barındıran ilanlar
  • İlan içerisinde reklam içerikli yazı, link, resim video bilgi ya da belge bulunması
  • Temsili olduğu belirtilmeyen ilanlarda, ilan konusu mal ya da hizmetin kendisine ait olmayan görsellerin paylaşıldığı ilanlar,

-Niteliksel ve Niceliksel özelliklerin olduğundan farklı gösterildiği ilanlar Ör: Bir evin metrekare ya da cephe bilgisi, Ör: Bir arabanın kilometre ve paket bilgisi,

-Farklı ilanlara ait fotoğrafların kullanıldığı ilanlar( temsili ibaresi bulunsa bile)

-Bir ilan faalken yeniden girilmiş, derdest ilan ( malların ikiz durumda olması halinde ; Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

-Mal veya hizmet sahibi ya da komisyoncusu haricinde verilen ilanlar,

-Temsili fiyat barındıran ilanlar

-Alıcı niteliğindeki ilanlar Ör: 100 Paraya Araba alınır

-Ayıplı Mal ya da Hizmet içeren ilanlar

-TCK ve diğer sair Türk Ceza Hukuku Konusuna giren ve suç oluşturan mal ve hizmetleri içeren ilanlar bu konudaki tüm sorumluluk ilan verene aittir.

  • Türkiye'nin toplumsal yapısına uyumlu olmayacak mal ve hizmetler

-İlgili koşul ve sansürleri sağlamadan verilen +18 kullanıma uygun cinsel içerikli ürünler Verilen ilanın yukarıdaki şartları taşıması halinde ya da aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez. Verilen ilan nedeni ile oluşabilcek cezai ya da hukuki tüm unsurların muhattabı ilan verendir. Kolay İlan'ın bu konuda bir sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı kabul ve taahhüt eder.

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Öncelikle belirtmek gerekir ki iş bu sözleşmenin eki niteliğindeki "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin " okunması ve onaylanması gerekmektedir. Bu metinde Kişisel verilerin nasıl işlendiği, korunduğu gibi nitelikli bilgiler paylaşılmıştır. Gizlilik yada kişisel verilerin korunması politikalarımızda oluşabilecek deşiklikler web sitesi ve uygulama üzerinden ilan yolu ile yayınlanacak ve kullanıcılardan yeni onay alınacaktır.

Kullanıcıya ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Kullanıcının iletişim bilgileri satıcı, kiralayan ya da hizmet sunan sıfatı ile bulunduğu sırada 3. Kişiler ile paylaşılabilmektedir. Bu durum kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

Kullanıcı iş bu sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler Kolay İlan'ın işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

Kolay İlan, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın (Kolay İlan hesabı olmasa da )sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının Kolay İlan'a yönlendirilmesi esnasında Arama motorları kullanıcıların / Google, Yandex , Yahoo vs.) tarayıcılarına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kolay İlan tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde Kolay İlan'ın telif haklarına tabi çalışmaları çoğaltılamaz, işlenemez, dağıtılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz.

Kullanıcı bilgileri, veri tabanı, Kolay İlan Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları Kolay İlan'ın telif haklarına bağlı çalışmaları olarak tanımlanacaktır ve tüm bu haklar Kolay İlan'a aittir.

 

DELİL VE YETKİ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ve eklerinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekler kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcının herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 

Kolay İlan E-Ticaret Hizmetleri Limited Şirketi


 

Mersis No :0575095191900001

Adres: Mithatpaşa Mah. Hidayet Sk. 3 Nolu Blok No:23C Eyüpsultan / İSTANBUL